VOCABULARIO. Índice

VOCABULARIOXERALAMPLIAMOS VOCABULARIO. 👉Actividades Interactivas. 
DICIONARIOO DICIONARIO. Lembra.
O DICIONARIO. 👉Actividades interactivas.
SINÓNIMOSSINÓNIMOS. Lembra.
SINÓNIMOS.👉 Actividades interactivas.
ANTÓNIMOSANTÓNIMOS. Video.
ANTÓNIMOS. Lembra.
ANTÓNIMOS. 👉Actividades interactivas.
SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS. 👉Actividades interactivas.
PALABRAS
POLISÉMICAS
PALABRAS POLISÉMICAS. Lembra.
PALABRAS POLISÉMICAS. 👉Actividades interactivas.
PALABRAS
HOMÓFONAS
PALABRAS HOMÓFONAS. Video
PALABRAS HOMÓFONAS. Lembra
PALABRAS HOMÓFONAS. 👉Actividades interactivas
PALABRAS
DERIVADAS
SIMPLES, DERIVADAS E COMPOSTAS. Lembra.
SIMPLES, DERIVADAS E COMPOSTAS. 👉Activ. interactivas
PREFIXOS E SUFIXOS. Esquema
PREFIXOS E SUFIXOS. Lembra
OS PREFIXOS E OS SUFIXOS. 👉Actividades interactivas
PALABRAS
COMPOSTAS
AS PALABRAS COMPOSTAS. Lembra.
PALABRAS COMPOSTAS. 👉Actividades interactivas
FAMILIA
PALABRAS
FAMILIA DE PALABRAS. Lembra.
FAMILIA DE PALABRAS. 👉Actividades interactivas.
CAMPO
 SEMÁNTICO
CAMPO SEMÁNTICO. Lembra.
CAMPO SEMÁNTICO. 👉Actividades interactivas.

AMPLIAMOS VOCABULARIO. Actividades Interactivas

 ACTIVIDADES INTERACTIVAS

Voces (sons) dos animais
No prado
Os transportes
Castelanismos
As abreviacións
Siglas
Neoloxismos
Estranxeirismos

O DICIONARIO. Lembra


O DICIONARIO. Actividades interactivas

 
O DICIONARIO

Actividade interactiva JCLIC sobre o dicionario: que é, a orde alfabética, abreviaturas no dicionario, tipos de dicionarios...
O DICIONARIO 2

Buscar no dicionario a categoría gramatical das palabras, 

Ordenar palabra alfabeticamente,

Elixir a acepción da palabra nunha determinada oración.

O DICIONARIO 3

Saber o que é a "entrada" e as "acepcións" en un dicionario.

Identificar as abreviaturas do dicionario das categorías gramaticais

Ordenar alfabeticamente as palabras.

Identificar as palabras segundo a súa definición.


O DICIONARIO 4

Ordenar as letras segundo a orde alfabética

Elixir que palabra vai antes no dicionario

Entre que palabras van outras no dicionarioO DICIONARIO 5

Ordenar as palabras como aparecerías no dicionario

Elixir a forma na que aparecerían as palabras no dicionario


SINÓNIMOS. Lembra...

 

SINÓNIMOS. Actividades interactivas.

 ACTIVIDADES INTERACTIVASPALABRAS SINÓNIMAS EN GALEGO

Actividade para emparexar palabras sinónimas.


SINÓNIMOS EN GALEGO

Actividade para emparellar palabras sinónimas.

EMPARELLA OS SINÓNIMOS

Actividade para emparellar palabras sinónimas


FICHAS INTERACTIVAS


SINÓNIMOS

Ficha interactiva con actividades de:

- Unir cada palabra co seu sinónimo.
- Sinalar a palabra que sobra dun grupo de palabras sinónimas.

UNIR SINÓNIMOS

Ficha interactiva para unir cada palabra co seu sinónimo.

OS ANTÓNIMOS. Video

ANTÓNIMOS. Lembra...

 

ANTÓNIMOS. Actividades interactivas

 ACTIVIDADES INTERACTIVASASOCIA ANTÓNIMOS

Actividade de asociar parellas de antónimos


ANTÓNIMOS 1

Elixir o antónimo das palabras dadas.


ANTÓNIMOS 2

Asociar antónimos referidos a adxectivos das características físicas e da personalidade.


ANTÓNIMOS 3

Actividade para emparellar antónimos.ANTÓNIMOS 4

Actividade para emparellar antónimos co vocabulario do comedor.


ANTÓNIMOS 5

Actividade para relacionar columnas de antónimos.


ANTÓNIMOS 6

Completar as oracións cos antónimos correspondentes.


A CONTRACORRENTE

Actividade de emparellar antónimos


ENCRUCILLADO DE ANTÓNIMOS

Completar o encrucillado cos antónimos das palabras


ORDENAR LETRAS

Ordenar as letras parra formar o antónimoPASAPALABRA DE ANTÓNIMOS

Pasapalabra cos antónimos correspondentes.

SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS. Actividades interactivas

ACTIVIDADES INTERACTIVAS


ORDENAR LETRAS

Ordenar letras para formar sinónimos e antónimos


GALI ANTÓNIMOS E SINÓNIMOS

Encrucillado para formar antónimos e sinónimos


ENCRUCILLADO SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS

Encrucillado para formar antónimos e sinónimosFICHAS INTERACTIVAS


PALABRAS POLISÉMICAS. Lembra...

PALABRAS POLISÉMICAS. Actividades interactivas

 FICHAS INTERACTIVAS

PALABRAS HOMÓFONAS. Video

PALABRAS HOMÓFONAS. Lembra...
PALABRAS HOMÓFONAS. Actividades interactivas

FICHAS  INTERACTIVAS