VIDEOS. Índice

 V
 I
D
E
O
VOCABULARIOANTÓNIMOS
HOMÓFONAS
Video: "OS ANTÓNIMOS"
Video: "PALABRAS HOMÓFONAS"
ORTOGRAFÍASÍLABAS
DIT. E HIATOS
REG. XERAIS  
EXPR. ESCRITANARRACIÓNVideos: "ESCRIBIR UN CONTO"
GRAMÁTICASUBSTANTIVOSVideo: "NOMES COMÚNS E PROPIOS"
DETERMINANTES
PRONOMESVideos: "OS PRONOMES PERSOAIS"
ORACIÓNS

Ningún comentario:

Publicar un comentario